ردیاب خودرو

این نوع ردیاب مخصوص نصب و ردیابی خودرو می باشد