دراین بخش با کاربردهای محصولات شامل کلیه سخت افزارها و نرم افزارها آشنا خواهید شد

 • کاربردهای سامانه مدیریت ناوگان
 • کاربردهای RFID
  • مدیریت انبار و انبارداری با RFID
  • مدیریت لجستیک با RFID
  • مدیریت کتابخانه با RFID
  • مدیریت کنترل دسترسی با RFID
  • مدیریت گارانتی و تایید اصالت محصولات با RFID
  • فروشگاه های هوشمند با RFID
 • کاربردهای تجهیزات انرژی خورشیدی
  • روشنایی پیرامونی با انرژی خورشیدی
  • برق اضطراری خانه با انرژی خورشیدی
  • آبیاری با انرژی خورشیدی
  • نیروگاه های انرژی خورشیدی متصل
  • نیروگاه های انرژی خورشیدی منفصل